Pre prvoprijímajúce deti - 5. pôstna nedeľa A Vzkriesenie Lazára

- úloha: vyrob si vlastný zvitok /kancelársky papier A4 po šírke/, napísať súradnice, názov príbehu

· nakresli veľkonočnú sviecu,

· vyhľadaj vo Svätom písme alebo na www.Biblia.sk text Jn 11, 25-26 a napíš ho pod paškál   

· na druhú stranu zvitku napíš svoje Meno, Priezvisko a školu

poslať do 6. apríla 2020  na adresu faustina@marianky.sk

Súvisiace: 

Videá