Biblická olympiáda - dekanátne kolo

Dôležitý oznam.

Dekanátne kolo Biblickej olympády pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 26. marca 2020.