Informácie z metodického dňa

Dňa 8. februára 2020 sa uskutočnil v aule Benedikta XVI. CMBF UK v Bratislave Metodický deň pre katechétov a učiteľov náboženstva Bratislavskej arcidiecézy. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

V rámci programu odzneli prednášky na tému:

1. ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Téma: Katecheticxký význam dokumentu "Vy ste svetlo sveta"

2. ThLic Jozef Luscoň SDB

Téma: Masmédiá a mládež

 

Materiály od prednášajúcich si môžete stiahnuť na našej webovej stránke.