Svätý Otec František zriadil Nedeľu Božieho slova

 

Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“. Dokument podpísaný 30. septembra, v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu» (Lk 24,45).
„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: «Neznalosť Písma je neznalosťou Krista».“

„Venovať jednu nedeľu liturgického roka zvlášť Božiemu slovu značí predovšetkým oživiť v Cirkvi toto gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho Slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva,“ píše pápež František v dnes vydanom motu proprio. Vysvetľuje, že týmto listom chce odpovedať na mnohé žiadosti, „aby sa mohla Nedeľa Božieho slova sláviť v celej Cirkvi s jednotným úmyslom“.

Konkrétna podoba slávenia Nedele Božieho slova ako slávnostného dňa bude už vecou samotných spoločenstiev Cirkvi, píše pápež František:
„Spoločenstvá si nájdu spôsob, ako prežívať túto nedeľu ako slávnostný deň. Pritom bude dôležité, aby sa pri eucharistickom slávení posvätný text intronizoval, čím sa zhromaždeniu jasne ukáže normatívna hodnota, ktorú má Božie slovo. V túto nedeľu bude zvlášť užitočné zdôrazniť jeho hlásanie a prispôsobiť homíliu tak, aby sa zvýraznila služba zameraná na Pánovo slovo. Biskupi môžu v túto nedeľu sláviť obrad udeľovania lektorátu alebo zverenia podobnej služby, aby sa pripomenul význam hlásania Božieho slova v liturgii.“
Nedeľu Božieho slova majú správcovia farností využiť aj na podnietenie veriacich čítať Sväté písmo v každodennom živote, prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Božím slovom, s osobitným poukazom na tzv. lectio divina.

Pápež František v motu proprio zdôrazňuje aj úzke prepojenie Božieho slova so sviatosťami, osobitne so sviatosťou Eucharistie. Kňazom kladie na srdce správny prístup k homiletickej službe.

Viac informácií nájdete na stránke TKKBS