Certifikovaný kurz Katechéz Dobrého pastiera

V kláštore kapucínov v Pezinku počas týždňa 26.8. – 31.8. prebiehal kurz Katechéz Dobrého pastiera (KDP). Kurz pre vek detí 3 - 6 rokov rozdelený do dvoch častí poskytol účastníkom základ teórie a praxe Katechéz Dobrého pastiera a súčasne ich konkrétne pripravil na sprostredkovanie katechéz vo farnostiach. Kurz viedli certifikované lektorky sr. Theresa Ann OP a sr. Anne Christi OP z Holandska. Po ukončení kurzu, ktorý zahŕňa 90 hodín  modlitieb, prezentácií všetkých katechéz pre deti v tomto veku, teologický a pedagogický pohľad na KDP, praktickej tvorby metodických listov a tvorby materiálov, dostanú účastníci certifikát od The United States Association of The Catechesis of the Good Shepherd, ktorá je členom Medzinárodnej rady Katechéz Dobrého pastiera.

Katechézy Dobrého pastiera sú spôsobom náboženskej formácie detí vo veku 3 -12 rokov. Založené na presvedčení, že Boh a dieťa sú vo vzájomnom vzťahu a hľadajú pomoc, ktorá umožní tomuto vzťahu rásť. Tento katechetický prístup inšpirovaný metódou Márie Montessori má svoj počiatok v Ríme (r.1954), kedy dve ženy – Sofia Cavaletti (biblistka) a Gianna Gobbi (montessori pedagogička) založili Átrium – miesto, kde deti počúvajú, meditujú a slávia najdôležitejšie tajomstvá kresťanskej viery tak, ako o nich hovorí Sväté písmo a liturgia, pomocou konkrétnych materiálov. Na Slovensku bude tento kurz prebiehať počas nasledujúcich šiestich rokov pre všetky tri vekové úrovne detí a Slovensko sa tak po jeho ukončení môže uchádzať o členstvo v Medzinárodnej asociácii Katechéz Dobrého pastiera.

Tento kurz organizačne zabezpečilo občianske združenie Átrium Dobrého pastiera v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Bratislavskej arcidiecézy.