Vodca a jeho stretnutie sa s odporom

Aj Vy prežívate dni, kedy musíte prejaviť odvahu voči odporu, či tlaku, ktorý Vám bráni plniť Božiu vôľu? 
Vstúpte do mini Školy odvahy, ktorá vám cez príbeh proroka Nehemiáša ponúkne niekoľko myšlienok o tom, čo je to odpor, aké sú jeho stratégie, ale aj pozitíva. Ako z ťažkosti vyťažiť dobro ... plniť Božiu vôľu.

VODCA a jeho stretnutie s odporom.