Časopis Katechéta

 

Dávame do pozornosti nové číslo časopisu Katechéta. Časopis katechéta je určený pre vnútornú potrebu katechétov Bratislavskej arcidiecézy. V novom čísle časopisu nájdete o.i. aj odborný článok ThDr. Tibora Reimera, PhD. na tému Náboženská výchova v škole, tiež i ďalšiu úvahu na tému Svätosť v optike Svätého Otca Františka, ktorú spracoval o. Andrej Šottník, oratorián sv. Filipa Nériho. 

Časopis si môžete pozrieť, ak kliknete na tento link.