Katechetická konferencia: Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. - 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo a Mons. Štefa Sečka, Spišský biskup bude výmena skúsenosti a poznatkov, prezentácia výskedkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova a otvorená diskusia z oblasti vyučovania náboženstva a farskej katechézy v praxi. Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa do 20.09.2019 cez prihlasovací formulár https://docs.google.com/forms/d/1q4NRhUr8k42yZ1i8oW5ucOulkwQ_O2-ESyNqgNx_1n4/edit. Záujemcovia tak následne dostanú email s podrobným programom a pokynmi k úhrade konferenčného poplatku. Viac informácii bude priebežne dopĺňaných na stránke www.kpkc.sk.