Výsledky diecézneho kola Biblickej súťaže Biblia pre všetkých 2019

V Bratislavskej arcidiecéze sa konal ôsmy ročník biblickej súťaže Biblia pre všetkých. Vyvrcholil 1. júna 2019 diecéznym kolom v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Do súťaže sa zapojilo 17 farností z 8 dekanátov Bratislavskej arcidiecézy, najviac družstiev sa prihlásilo z farnosti Gbely (10) a z farnosti Pezinok (5), najviac družstiev  bolo prihlásených zo Skalického dekanátu (21). Súťažiaci tvorili široké vekové spektrum. Diecézne kolo, do ktorého postúpilo 14 družstiev, začalo svätou omšou, ktorú celebroval biblista Mons. Jozef Jančovič. Víťazom diecézneho kola sa stali súťažiaci z farnosti Pezinok, druhé miesto obsadili súťažiaci z farnosti Senec a tretie miesto družstvo z farnosti Kaplna. Výhercom srdečne blahoželáme.

Súťaž čerpá inšpiráciu z Biblickej olympiády a ponúka príležitosť obohatiť katechézu vo farnosti cez pozvanie veriacich k hlbšiemu čítaniu, štúdiu a rozjímaniu vybraných biblických kníh formou farskej katechézy, práce v osobitných skupinkách alebo i individuálne.
Súťaž Biblia pre všetkých chce podnietiť a prehĺbiť lásku k Svätému písmu medzi veriacimi, podporiť biblickú pastoráciu, aby sa stala animáciou celej pastorácie a napomáhať šírenie malých spoločenstiev, v ktorých sa môže rozvíjať formácia, modlitba a poznanie Biblie podľa viery Cirkvi. (porov. VD 73)