Púť detí do Marianky 2019

Pozývame všetky deti na na "Púť detí"ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019. Púť môže byť motiváciou alebo možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na termín okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Téma púte:  

Panna Mária – služobnica Pána. Objavovanie Panny Márie ako služobnice Pána, ako ohlasovateľky Ježiša, prinášateľky Ježiša, služobníčky Ježiša a Rodičky Ježiša.

 

Čas:    25. máj 2019

Obetný dar: charitatívny obetný dar = trvalá potravina - môžete pripraviť i skupinový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa 

Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 1€

Registrácia:  https://erko.sk/putdeti/ do 20.5.2019

 

PROGRAM PÚTE:

Od 8.30 – začiatok putovania z Rače

Od 9.30 – putovanie zo Stupavy

10.30 – 13.30 – Katechézy v údolí: Svet telesne znevýhodnených ľudí, Boh a my

11.30 13.30 - vystúpenie detských spevokolov

12.00 13.30 - obed

14. 30 sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

V prípade nepriaznivého počasia sa katechézy budú konať v Kláštore. V sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike o 14.45

 

Organizátori púte:        Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

                                    eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

  • hlavný zodpovedný:      Tomáš Krampl, kaplán farnosti Bratislava - Najsv. Trojice

                                                kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

  • zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Lucia Gašparová, Jana Debnárová - organizujú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V PRÍLOHE.

Videá