5. nedeľa v cezročnom období C - pracovný list pre deti

Viac pracovných listov pre deti nájdete na webovej stránke katecheza.marianky.sk.