Výsledky diecézneho kola Biblickej súťaže Biblia pre všetkých 2018

 

V Bratislavskej arcidiecéze sa uskutočnil siedmy ročník biblickej súťaže BIBLIA PRE VŠETKÝCH, ktorý vyvrcholil diecéznym kolom v aule Benedikta XVI. RKCMBF UK v Bratislave 2. júna 2018.

 

Z celej diecézy sa do súťaže zapojilo 19 farností z 9 dekanátov, najviac družstiev sa prihlásilo zo Skalického dekanátu (10). Súťažiaci boli prevažne strednej vekovej kategórie.

Súťažný deň začal sv. omšou v kaplnke kňazského seminára. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.  Predsedom poroty  bol Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD, biblista a prodekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosleveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Víťazmi diecézneho kola biblickej súťaže Bratislavskej arcidiecézy "Biblia pre všetkých" sa stali súťažiaci z farnosti Senec v zložení RNDr. Valéria Melušová, Monika Mihaľová, Angelika Vilková. Druhé miesto obsadili súťažiaci z farnosti Šaštín - Stráže v zložení Katka Sofková, Mgr. Patrik Sofka, Mgr. Jana Hušková. Na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci z farnosti Kaplná v zložení Mgr. Marek Pleva, Mgr. Katarína Plevová a Ing. Michal Tisovský. Vysoké nasadenie súťažiacich vystihuje dosiahnutý počet bodov, rozdiely medzi najvyššie umiestnenými boli minimálne a ani ostatné družstvá bodovo veľmi nezaostávali.

Biblická súťaž Biblia pre všetkých chce napomáhať rozvíjanie formácie, modlitby a poznanie Biblie podľa viery Cirkvi, podnietiť a prehĺbiť lásku k Svätému písmu, podporiť biblickú pastoráciu a napomáhať šírenie malých spoločenstiev (porov. VD 73)

Výsledky diecézneho kola nájdete v prílohe. Fotografie vo fotogalérii.