Informácie z metodického dňa

 

Dňa 15.5.2018 sa uskutočnil v aule Benedikta XVI. CMBF UK v Bratislave metodický deň pre katechétov Bratislavskej arcidiecézy. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Súčasťou diecéznej formácie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy bola prednáška Univ. - Doz. Dr. Päd. Dr. Phil. Dr. Theol. Pavla Tománka, PhD na tému: Okultizmus na školách.

V druhej časti stretnutia odznela prednáška Mgr. Kataríny Kostyálovej na témuKatechézy Dobrého pastiera

 

Súčasťou prednášky o okultizme bola odporúčaná odborná literatúra:

Okultná symbolika a jej praktiky, Pavol Tománek