Diecézne kolo biblickej súťaže - Biblia pre všetkých 2018

 

Diecézne kolo biblickej súťaže Biblia pre všetkých 2018 sa uskutoční dňa 2. júna 2018 v Bratislave, v aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, Kapitulská 26, Bratislava.

Program:
 
09:00 – 9:45 sv. omša v kaplnke Kňazského seminára
                 Hlavný celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
09:45 – 10:00 prezentácia
10:00 – 12:30 vedomostná súťaž
12:30 – 13:00 prestávka
13:00 – 13:30 vyhlásenie výsledkov súťaže
13:30 – obed v Kňazskom seminári