Púť detí do Marianky 2018

 

Pozývame všetky deti na na "Púť detí"ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018. Púť môže byť motiváciou alebo možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na termín okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Téma púte:  

Panna Mária – citlivá matka. Objavovanie Panny Márie ako citlivej matky k znevýhodneným, telesne postihnutým ľuďom, aby nám scitlivievalo vnímanie týchto ľudí medzi nami a pomohla ich ľahšej integrácii v našich vzťahoch

 

Čas:    26. máj 2018

Obetný dar: zbierame ceruzky pekne zabalené pre deti zo špeciálnych škôl aj s „odkazom“ 

Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 1€

Registrácia:  putmarianka@gmail.com, 0902 886 628

PROGRAM PÚTE:

Od 8.30 – začiatok putovania z Rače

Od 9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí: Svet telesne znevýhodnených ľudí, Boh a my

 

Témy katechéz:  1.Stretnutie so slepým človekom   2.Stretnutie s hluchonemým človekom   3. Stretnutie s človekom s Downovým syndrómom 

11.30 – 13.30 – vystúpenie detských spevokolov + divadielko

12.30 – 13.30 – obed

13.45 – 14.15 – sv. ruženec pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

14.30 – sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

V prípade nepriaznivého počasia sa katechézy budú konať v Kláštore. V sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike už o 14.00

 

Organizátori púte:        Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

                                    eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

  • hlavný zodpovedný:      Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

                                              kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

  • zodpovední za eRko (OC Bratislava):     Miroslava Slecká, Lucia Gašparová, Katarína Ečeryová - nastarosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

          

Viac informácií nájdete v prílohe.

Videá