3 - MINÚTOVÝ KATECHIZMUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS

1. časť: Čo je človek?

2. časť: Čo je to duša?

3. časť: Aký je rozdiel medzi veriť a vedieť?

4. časť: Čo znamená veriť v Boha?

5. časť: Dá sa existencia Boha dokázať?

6. časť: Čo sú zázraky?

7. časť: Prečo sa Boh zjavuje?

8. časť: Ako sa Boh zjavuje?

9. časť: Ako sa zjavenie odovzdávalo?

10. časť: Z akých častí sa skladá Biblia?

11. časť. Kto rozhodol o tom, čo je súčasťou Biblie?

12. časť: Kto je Boh?

13. časť: Je Boh naozaj všemohúci?

14. časť: Je Boh naozaj nemenný?

15. časť: Je Boh muž s dlhou bradou?

16. časť:  Čo to znamená, že Boh je trojjediný?

17. časť:  Ako možno zhrnúť vieru v Najsvätejšiu Trojicu?

18. časť:  Ako môžeme pochopiť Najsvätejšiu Trojicu?

19. časť: Aké obrazy Najsvätejšej Trojice poznáme?

20. časť: Čo to znamná, že Boh je Láska?

21. časť: Čo hovorí o stvorení Katolícka cikrev?

22. časť: Sú nejaké protirečenia medzi vierou a vedou?

23. časť: Existuje rozpor medzi biblickým chápaním stvorenia a evolučnou teóriou?

24. časť: Čo je to zlo?

25. časť: Čo je to prvotný hriech a dedičný hriech?

26. časť: Existuje diabol?

27. časť: Kto bol Ježiš?

28. časť: Prečo sa Boh stal človekom?

29. časť: Prečo prišiel Ježiš na svet pred 2000 rokmi?

30. časť: Ako žil Ježiš?

31. časť: Čím sa Ježiš líši od iných zakladateľov náboženstiev?

32. časť: Ako nás Ježiš spasil na kríži?

33. časť: Ako sa k nám dostala milosť spásy?

34. časť: Čo je to milosť?

35. časť: Ako sa k nám dostáva a ako sa v nás rozmnožuje milosť?

36. časť: Čo je krst?

37. časť: Čo je to birmovanie?

38. časť: Čo je to Eucharistia?

39. časť: Čo je svätá omša?

40. časť: Z akých častí sa skladá svätá omša?

41. časť: Čo sú to hriechy?

42. časť: Čo je 10 Božích prikázaní?

43. časť: Čo je 7 hlavných hriechov?

44. časť: Čo je to spoveď?

45. časť: Čo je to pomazanie chorých.

46. časť: Kto je katolícky kňaz?

47. časť: Aké stupne posvätného rádu poznáme?

48. časť: Čo je to sviatosť manželstva?

49. časť: Čo je sex?

50. časť: Čo učí Cirkev o sexuálnej morálke?

51. časť: Kto je Duch Svätý?

52. časť: Čo je Cirkev?

53. časť: Aké sú 4 základné znaky Cirkvi?

54. časť: Prečo vlastne existuje Cirkev?

55. časť: Akú má Cirkev štruktúru?

56. časť: Kto sú mnísi, sestričky a čo sú to rehole?

57. časť: Cirkev v číslach.

58. časť: Kritika Cirkvi.

59. časť: Prečo katolíci uctievajú svätých?

60. časť: Kto je Mária?

61. časť: Čo sa s nami stane na konci života?

62. časť: Čo budeme robiť v nebi?

63. časť: Čo je to očistec?

64. časť: Čo je peklo?

65. časť: Ako vnímame človeka vo svetle viery?

66. časť: Sme všetci povolaní k svätosti?

67. časť: Čo sú to čnosti?

68. časť: Čo je modlitba?

69. časť: Akú úlohu má telo pri modlitbe?

70. časť: Čo sa modlíme v modlitbe Otče náš?

71. časť: Prečo sa ateisti mýlia?

72. časť: Vedie ateizmus k lepšiemu svetu?

 

Katechezy: 

Videá