Sv. Ján Didak (Juan Diego)

 

Viac pracovných listov pre deti nájdete na webovej stránke katecheza.marianky.sk

Videá