Púť detí do Marianky 2016

Púť detí do Marianky sa v tohto roku uskutoční 21. mája 2016.

Téma púte: Božie milosrdenstvo.

Tešíme sa na stretnutie s Pannou Máriou.

Plagát na stiahnutie nájdete v prílohe.

 

Informácie o Púti detí do Marianky 2016

* červenou farbou sú zvýraznené novinky a zmeny

Téma púte:  Cesta milosrdenstva

 • hlavnou tématickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie skutkov telesného i duchovného milosrdenstva v rámci Roka milosrdenstva a taktiež vykonanie odpustkov prechodom cez Svätú bránu

Čas:    21. máj 2016

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori:          Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

                            eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

                            KSCM – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 • hlavný zodpovedný:      o. Tomáš Krampl, kaplán zo Senca

                                             kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

 • zodpovední za eRko (OC Bratislava):       Miroslava Selecká, Lucia Gašparová, Katarína Ečeryová

                                                               - na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

Registrácia:  putmarianka@gmail.com, 0902 886 628

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. PÚŤ
  • budú dve pútnické cesty:
   1. z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline cca. od 8.30
   2. zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefana cca. od 9.30
  • vzbudenie úmyslu – nezabudnite ešte pred púťou
  • ako „vstupné“ na pútnickú cestu bude musieť skupinka znova prezentovať svoju pútnickú zástavu, ktorú si treba vyrobiť už doma, a budú musieť zaspievať nejakú pútnickú pieseň, pútnickú pieseň odporúčame spievať aj viacej krát na ceste, aby sme posilňovali pútny charakter a vydávali kresťanské svedectvo
  • vstupy na pútnickú cestu budú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátori (2) odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov  - „preukazy pútnika“
  • na ceste bude rozvešaných 10 zalaminovaných A4 s otázkami o skutkoch milosrdenstva, vedúci skupiny bude zapisovať len správne odpovede na kartičku, ktorú dostane pri vstupných bránach
  • po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a prešli cez Svätú Bránu – dvaja „anjeli“ pri vstupe dajú deťom do Pútničkov nálepku milosrdného Ježiša a podpis, potom vedúci spolu s deťmi prejdú nábožne svätú bránu a pomodlia sa (aj nahlas) buď pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie, alebo pred obrazom Milosrdného Ježiša „Litánie k Božiemu milosrdenstvu“ , ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyrcholenie pútnej cesty!!!
  • potom sa zaregistrujte na registrácii oproti vchodu do Baziliky, tam sa dajú odovzdať charitatívne dary – tento rok zbierame spoločenské hry, alebo lopty, alebo farbičky pre deti utečencov
  • vedúci dostanú na registrácii darček  medovníkové srdce pre každé dieťa (dospelí si budú môcť kúpiť za 0,50 Eur), s ktorým sa treba podeliť

 

 1. KATECHÉZY - „Skutky milosrdenstva“
  • od 10.00-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
  • mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú pečiatky
  • Témy katechéz:

1.Dávať piť smädným – kaplnka svätej studne

2.Odievať nahých – pred Lurdskou jaskynkou Panny Márie

3.Napomínať hriešnikov – pri bani

4.Trpezlivo znášať krivdy – pri 1. zastavení Krížovej cesty

 

 1. SV. OMŠA a ZASVÄTENIE
  • pred sv. omšou budeme aj spovedať cca. od 11.00-14.00 vonku pri bazilike, alebo v spovedniciach
  • o 14.30 začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, sprievod sa pohne od Baziliky – prosíme za procesiový kríž nosičov jednotlivých pútnických zástav (o 14.15 treba byť pred kláštorom bratov tešiteľov)
  • ako obetný dar sa budú prinášať spol. hry, lopty, a farbičky pre deti utečencov – veci sa odovzdávajú na registrácii
  • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimi obsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách pred lavičkami

 

Iné dôležité veci

REGISTRÁCIAProsíme najprv elektronickú registráciu na putmarianka@gmail.com, aby sme vedeli odhadnúť lepšie náklady na stravu, potom po príchode do Marianky sa po návšteve baziliky treba tiež medzi 9.00-13.00 zahlásiť oproti vchodu do baziliky, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane medovníkové srdiečka pre deti, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály i možnosť finančne podporiť Púť detí

!!! Medovníkové srdcia budú zadarmo len pre deti, pre ostatných, dospelých, „babičky“ sa budú predávať na registrácii za 0,50 Euro, čím chceme vykryť časť nákladov na Detskú púť !!!

VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od 11.00-14.00 pred Exercičným domom (max. 20-30 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 16.5.2016 na tel. čísle: 0902 886 628

OBED – medzi 12.30-13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jabĺčka

NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Exercičnom dome, vystúpenie speváckych zborov a obed v sále exercičného domu, a sv. omša v Bazilike

 

STRUČNÝ PROGRAM:

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 09.30 – putovanie zo Stupavy

10.00 – 13.30 – Katechézy v údolí

11.00 – 14.00 – Vystúpenie detských spevokolov

12.30 – 13.30 - obed

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

 

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalitu)
 2. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Panne Márii (JKS i mládežnícka)
 3. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = spol. hry, lopty, alebo farbičky – stačí, že každé dieťa bude mať len jednu z týchto vecí, alebo môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 4. čisté srdce a radosť..., aby mohli získať plnomocné odpustky

Videá