6. Záverečný rozhovor - overovanie zrelosti kandidátov sviatosti birmovania

 

6Záverečný rozhovor - overovanie zrelosti kandidátov sviatosti birmovania

 

Tak, ako na začiatku prípravy na birmovku pomohol vstupný prahový rozhovor spoznať úroveň viery birmovanca, aj záverečný rozhovor formou rozhovoru s kňazom alebo aj v skupinke (animátor/birmovanci) môže napomôcť zistiť, či príprava dosiahla svoj cieľ.  

 Cieľ záverečného rozhovoru, ktorým sa sleduje zrelosť kandidáta na sviatosť birmovania:  

  • pokúsiť sa zachytiť úroveň viery birmovanca, jeho osobnú skúsenosť s Bohom,
  • zistiť úroveň jeho vedomostí (tu sa odporúča osvedčená metóda: otázky a odpovede),
  • zistiť, či birmovanec vie vydať svedectvo o Bohu
  • ponúknuť birmovancovi možnosť ďalších príležitostí rastu vo viere  (ponúknuť mu informačný materiál s ponukou konkrétnych služieb vo farnosti s kontaktami)

Pri záverečnom rozhovore, konkrétne pri pokuse zachytiť úroveň viery kandidáta, kňaz/animátor kladie tie isté otázky ako pri vstupnom prahovom rozhovore: Aký bol tvoj vzťah  k Bohu doteraz? Kto je pre teba Boh? Čo by si sa spýtal Boha, keby si mu mohol položiť otázku?“ a robí si z neho zápisky. Vzájomné porovnanie oboch záznamov (záznamu zo vstupného aj zo záverečného rozhovoru) mu môže pomôcť spraviť analýzu úrovni viery a schopnosť vydať svedectvo o svojej skúsenosti s Bohom. Hoci sa môže zdať, že úroveň viery je len veľmi ťažko zmerateľná skutočnosť a tento spôsob „merania“ je nedostatočný, predsa len v spolupráci s Duchom Svätým môže celkovo napomôcť spraviť si prehľad, či je príprava na birmovku dostatočne efektívna alebo je vhodné hľadať nové spôsoby a prístupy.

 

POMŐCKA:  Pri záverečnom rozhovore, pri pokuse zachytiť úroveň viery birmovanca možno použiť rovnakú didaktickú pomôcku ako pri vstupnom rozhovore - vybrané karty - zo série Obrazy života, život v obrazoch (Rainer Oberthűr). Mnohí birmovanci ťažko vyjadrujú svoje vnútorné pocity, najmä keď ide o oblasť viery, o náboženský slovník... Obrazy v symboloch im môžu uľahčiť vyjadrovanie sa.