2. Vstupný prahový rozhovor s birmovancami.

 

2. Vstupný prahový rozhovor s birmovancami

 

- je jednoduchý rozhovor, ktorý vedie kňaz/animátor jednotlivo s každým birmovancom osobne alebo v skupinke birmovancov tak, že dáva konkrétne otázky aby sa pokúsil zistiť úroveň viery birmovanca (hoci je to ťažko merateľná skutočnosť). Samotné položenie správnych otázok počas prahového rozhovoru totiž upriamuje pozornosť na prežívanie vzťahu k Bohu.

je to nástroj evanjelizácie, podpory, prijatia, otvorenosti a úctivého počúvania druhého a potláčania svojho želania podeliť sa o svoj vlastný príbeh s Bohom

- pri prahovom rozhovore nevnímame len fakty, ale aj emócie a úmysly, ktoré sú v pozadí rozprávania

- nie je o vzájomnom sa delení o skúsenostiach vo viere

- nie je o morálnom posudzovaní druhého

- tento rozhovor robíme ako vstupný na začiatku prípravy na birmovku a odporúča sa robiť si z neho záznam ku konkrétnemu menu birmovanca. Je vhodné spraviť tento rozhovor s tými istými otázkami aj na koniec prípravy na birmovku. Oba tak môžu slúžiť ako merateľný výstup úspešnosti samotnej prípravy na birmovku. Pri oboch rozhovoroch dávame birmovancovi tie isté otázky a vzájomným porovnaním odpovedí sledujeme, či príprava dosiahla svoj cieľ - osobná skúsenosť s Bohom, priľnutie k viere a jej prežívanie v každodennom živote a ochota svedčiť príkladom i slovom o Bohu.

 

CIEĽ  VSTUPNÉHO PRAHOVÉHO ROZHOVORU

  • pokúsiť sa zistiť úroveň viery a jej prežívanie v každodennom živote
  • stretnúť sa s Bohom
  • schopnosť svedčiť slovom aj príkladom o Bohu a živote s ním

                                                                      

- otázky: „Aký bol tvoj vzťah  k Bohu doteraz? Kto je pre teba Boh? Čo by si sa spýtal Boha, keby si mu mohol položiť otázku?“ (zdroj: Spracované podľa S. A. Weddelová, Pane, čo mám robiť?, Dobrá Kniha, 2019)

 

Viac o vstupnom, prahovom rozhovore (časový rámec, čo všetko ním sledujeme, ako formulovať otázky ...) spolu aj s interaktívnymi cvičeniami ponúkame v rámci formácie animátorov – Kurz Sprevádzam spoločenstvo.

 

POMŐCKA:  Pri prahovom rozhovore možno použiť ako didaktickú pomôcku vybrané karty - zo série Obrazy života, život v obrazoch (Rainer Oberthűr). Mnohí birmovanci ťažko vyjadrujú svoje vnútorné pocity, najmä keď ide o oblasť viery, o náboženský slovník... Obrazy v symboloch im môžu uľahčiť vyjadrovanie sa.