4. Katechizácia rodičov birmovancov

 

4. Príprava rodičov birmovancov.

 

Počas prípravy birmovancov je užitočné venovať pozornosť aj ich rodičom v miere, v akej je to možné. Skutočnosť je taká, že v zhľadom na vek birmovancov a s ním spojené komunikačné ťažkosti s rodičmi, je len ťažko možné a neefektívne zvoliť si cestu rodinnej katechézy. Vhodnou formou však môžu byť občasné stretnutia, kde sa rodičom komunikuje obsah prípravy tém, ktoré sú určené birmovancom alebo sa rodičom môžu ponúknuť cielené katechézy z oblasti vierouky, mravouky, sviatostí a modlitby.

Evanjelizačný prístup je základným prístupom nielen pre birmovancov, ale aj pre túto cieľovú skupinu. Preto je potrebné dbať na pozitívnu atmosféru a ľudský prístup.