Sviatosti

 

Sviatosti Nového Zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.“ 1210

 

Sviatosti sa rozdeľujú ako:

  • Sviatosti uvádzania do kresťanského života: krst, birmovanie, Eucharistia

  • Sviatosti uzdravenia: pokánie, pomazanie chorých

  • Sviatosti služby spoločenstvu a poslaniu veriacich: sviatosť manželstva a sviatosť kňazstva

 

„Sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje životne dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto. Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na svoj cieľ.“ 1211

Sviatosti uvádzania do kresťanského života dávajú základy celého kresťanského života. V nich dostávajú veriaci bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti. Porov KKC 1212

Súvisiace: