Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky.

Dňa 21. IV. 2015 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 137 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Vzhľadom na kvalitu spracovania, nápaditosti a originálnosti biblických námetov, porota sa rozhodla udeliť okrem prvých troch miest aj cenu poroty.

Víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a zároveň všetkým ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

V prílohách sú uvedené výsledky jednotlivých kategórií.

Kolektív DKÚ

Videá