Sviatosť kňazstva - pracovný list pre deti

Pracovný list nájdete v prílohe.