Nanebovstúpenie Pána - pracovný list pre deti

Pracovný list nájdete v prílohe.