Pápež František o školskom vyučovaní náboženstva a katechéze

Na stretnutí Svätého Otca s biskupmi Poľska v rámci končiacej sa návštevy Ad limina apostolorum, konanej vo Vatikáne od 1. do 8. februára 2014 zazneli z úst Svätého Otca i tieto slová týkajúce sa katechézy:

„Vyhliadka na nasledujúce Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v Krakove v roku 2016, ma núti premýšľať o mladých, ktorí sú spolu so staršími ľuďmi nádejou Cirkvi. Dnešný svet, bohatý na informačné prostriedky im poskytuje nové možnosti pre komunikáciu, ale zároveň ochudobňuje medziľudské vzťahy o priamy kontakt, výmenu hodnôt a zdieľanie skúseností. Avšak v srdciach mladých ľudí je smäd po niečom hlbšom, čo naplno rozvinie ich osobnosť. Tejto túžbe je potrebné vychádzať v ústrety.

V tomto zmysle ponúka dostatok príležitostí katechéza. Viem, že v Poľsku ju navštevuje väčšina žiakov v školách, kde môžu dosiahnuť dobré poznanie právd viery. Kresťanské náboženstvo však nie je abstraktná veda, ale existenciálne poznanie Krista, osobný vzťah s Bohom, ktorý je láska. Mali by sme snáď viac dbať o formáciu viery, prežívanej ako vzťah, v ktorom sa prežíva radosť z toho, že sme milovaní a môžeme milovať. Mali by sme zlepšiť starostlivosť o katechétov a pastierov, aby mohli nové generácie objaviť plnú hodnotu sviatostí ako privilegovaného prostriedku na stretnutie so živým Kristom a zdrojom milosti. Mladých treba povzbudzovať, aby boli súčasťou hnutí a združení, ktorých spiritualita je založená na Božom slove, liturgii, komunitnom živote a misijnom svedectve. Aby tiež našli príležitosti pre vyjadrenie svojej odhodlanosti a mladíckeho nadšenia v charitatívnych dielach, podporovaných farskými alebo školskými skupinami Charity alebo v iných formách dobrovoľníckej činnosti a misionárskeho poslania. Aby ich viera, ich láska a ich nádej mocneli a rozvinuli sa v konkrétnom úsilí v mene Ježiša Krista.“

Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/07/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_povzbudil_po%C4%BEsk%C3%BDch_biskupov_k_jednote_/slo-771267
Vatikánskeho rozhlasu