Podobenstvo o horčičnom zrnku Mk 4, 26-34

Evanjelium pre deti Mk 4, 26-34

Viac v prílohe

Videá