„Evangelii Gaudium“: nové podnety pre katechézu (2. časť)

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka druhú časť z cyklu predstavovania exhortácie pápeža Františka Evangelii Gaudium z pohľadu katechézy, ktorú pripravila ThDr. Mgr. Mária Dravecká, PhD.  sr. Karola OP.