„Evangelii Gaudium“: nové podnety pre katechézu (1. časť)

V posledný novembrový týždeň 2013 bola prezentovaná celému svetu nová apoštolská exhortácia pápeža Františka prostredníctvom Tlačového strediska Svätej stolice. Tento nový cirkevný dokument vychádza z propozícií biskupskej synody o „novej evanjelizácii“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2012. Mons. Rino Fisichella novinárom prítomným v Aule Jána Pavla II. dňa 26. 11. 2013 okrem iného povedal, že: „Text však prekračuje rámec skúsenosti synody. Na týchto stranách pápež predostiera nielen svoje predchádzajúce pastoračné skúsenosti, ale predovšetkým svoju výzvu chopiť sa okamihu milosti, ktorý Cirkev zažíva, a tak sa s vierou, presvedčením a nadšením vydať na novú etapu cesty evanjelizácie. Nadviazaním na učenie Evangelii nuntiandi Pavla VI. kladie opätovne do centra Ježiša Krista, prvého evanjelizátora, ktorý nás dnes všetkých volá, aby sme s ním mali účasť na diele spásy.“ (Evangelii Gaudium (= EG) 12)

Cieľom cyklu príspevkov je ponúknuť čitateľom analýzu častí exhortácie zo zorného uhla katechézy a ich prínos pre obohatenie teórie a praxe v oblasti edukácie vo viere.

Podnety spracovala ThDr. Mgr. Mária Dravecká, PhD.  sr. Karola OP.