Katechéza v kontexte novej evanjelizácie - prednáška Mons. Fisichellu

Ponúkame Vám celý text prednášky, ktorej autorom je Mons. Rino Fisichella - predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.  Prednáška odznela na Medzinárodnom katechetickom kongrese v Ríme , ktorú organizovala Pápežská rada pre novú evanjelizáciu /viď info na stránke/.