Slávnosť Zjavenia Pána a Nedeľa Krstu Pána - pracovný list

Pracovný list nájdete v prílohe.
 
Návod na tlač:
 
Zadať - 2 strany na list. 

Vytlačiť aj z druhej strany a rozrezať - vznikne formát A5.

Pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Videá