Alegorická metóda

 
 
Alegorická metóda
 
 
         Ustanovenie Jozueho za Mojžišovho nástupcu. - Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp na pohorie Abarim a pozri si odtiaľ krajinu, ktorú som dal Izraelitom. Pozri si ju! Aj ty sa pripojíš k svojmu ľudu tak, ako sa pripojil tvoj brat Áron, lebo ste sa zdráhali osláviť ma na púšti Sin pred očami ľudu, keď sa búril proti mne pre vodu.“ To je voda Meríby (sporu) v Kádeši na púšti Sin.
         Tu Mojžiš povedal Pánovi: „Pane, Boh dychu každého tela, ustanov nad týmto ľudom muža, ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera!“ (Nm 27,12-17)
 
  • Čo je to za „krajina“, ktorú Boh prisľúbil Izraelitom?
  • Akú „krajinu“ Boh sľubuje mne, nám?
  • Čo znamenajú slová „pripojíš sa k svojmu ľudu“ a „zdráhali ste sa ma osláviť“?
  • Ako sa cíti ľud bez pastiera, vodcu?
  • Ako sa cítiš Ty, keď sa nemáš o koho oprieť?
  • Teší ťa, že Mojžiš pamätal v modlitbe aj na teba, keď vyprosuje od Boha pastiera pre ľud?

Videá