Metóda KIGALI

 
 
Metóda KIGALI
 
 
Táto metóda sa vytvárala postupne počas biblických stretnutí v Afrike. Jej záverečná podoba sa sformulovala počas národného stretnutia katechétov v Kigali, hlavnom meste Rwandy. Odtiaľ pochádza i jej meno. Metóda je vhodná najmä pre texty evanjelia alebo Skutkov apoštolov. Tiež sa môže použiť pre úryvku Starého zákona.
 
 
Prvý kontakt s textom
 
 • Prečítajte si nahlas vybranú pasáž, a to dvakrát.
 • Po prečítaní si čím skôr poznačte vaše prvé dojmy (to, čo sa mi páči, nepáči, čo ma necháva ľahostajným).
 
Pozorujte text
 
Treba vedieť prijať text taký, aký je. Nie je to zrkadlo, ktoré mi odráža môj obraz, alebo to, čo sa mi páči. Je skôr oknom, cez ktoré pozorujem a poznávam. Niekoľko rád, ktoré uľahčia poznávanie:
 
 • Pozrite sa na začiatok a na koniec (niekoľko veršov). Všimnite si, čo sa odohráva, aká zmena nastala medzi začiatkom a koncom.
 • Všimnite si miesta, o ktorých sa hovorí.
 • Všimnite si osoby v texte a ich vzťahy:
 • Kto sa zdá byť hlavnou postavou?
 • Čo hovorí alebo čo robí?
 • Kto je s ňou? Kto je proti nej? Kto jej pomáha?
 • Kto je aktívny? Kto je pasívny?
 • Pospájajte tie slová textu, ktoré sú z rovnakej „rodiny“, ktoré sa týkajú tej istej témy. V každom texte sa častokrát hrá s niekoľkými presnými rodinami slov.
 • Všimnite si kontrasty a rozdiely, ak existujú.
 
Zbierajte informácie aj mimo textu
 
Informácie, ktoré poskytujú odborníci, môžu pomôcť hlbšie poznať text:
 
 • Čítajte poznámky, ktoré sa nachádzajú pod textom vo Svätom písme (význam slov kedysi používaných, "literárne spojenia", priblíženie sa textov).
 • Pomôžte si, ak je to možné aj inou odbornou literatúrou (exegézy, biblické slovníky).
 
Pýtajte sa na text
 
Pretože evanjeliá boli napísané po Veľkej noci veriacimi pre veriacich, pokúste sa všímať si:
 
 • udalosť života Ježiša alebo jeho učeníkov, o ktorých tento text hovorí;
 • vieru vo Vzkrieseného Krista, ktorá je tu vyjadrená jasne alebo skryto;
 • nádej, ktorú text vzbudzuje;
 • pre akú potrebu kresťanov bol tento text napísaný a uchovaný;
 • priame alebo nepriame narážky na Starý zákon.
 
Pri textoch Starého zákona si povšimnite:
 • históriu Izraela alebo udalosť, o ktorú sa text opiera;
 • vieru v Boha - osloboditeľa, ktorá je vyjadrená jasne alebo skrytým spôsobom;
 • pre akú potrebu veriacich bol tento text napísaný a uchovaný;
 • priame alebo nepriame narážky na iné texty Starého zákona.
 
Privlastniť si text (jeho zmysel pre súčasnosť)
 
 • Na základe pozorovaní v prvých štyroch etapách, pokúste sa poukázať, v čom spočíva radostná zvesť, ktorá sa v texte nachádza.
 • Ako môže táto radostná zvesť, toto svedectvo viery iných, pomôcť našej vlastnej viere?
 • Ako iným spôsobom (inými slovami) preložiť tento starý text, aby ho pochopili tí, ktorí sú okolo nás?
 • Necítime potrebu teraz doplniť, prípadne opraviť dojmy, predstavy poznačené v prvej etape?
 • K akej modlitbe by nás rozoberaný text mohol inšpirovať?
 
(Spracované podľa: ThDr. Jozef Šelinga, Biblická katechéza dospievajúcej mládeže, Nitra 1999)

Videá