Malé spoločenstvo potrebuje vodcu

 

Malé spoločenstvo potrebuje vodcu

 

Cirkev je vybudovaná organicky. Sú v nej rozličné funkcie a Boh neustále vzbudzuje prorockých ľudí, laikov, rehoľníkov, biskupov a kňazov, čo sa na ňu obracajú s určitou výzvou. Nositeľmi Kristovho poslania, počnúc Turícami, sú Dvanásti. [1]

 

                                               Každé malé spoločenstvo by malo mať svojho vodcu. Skôr než ho zvolíte, modlite sa za neho.   

 

Pre spoločenstvo vodca znamená - zachovať si jednotu spoločenstva v myslení aj v  skutkoch, na základe spoločných princípov. Pre spoločenstvo vodca znamená , že verí človekovi, ktorý má nad nimi autoritu (či už je to kňaz alebo animátor spoločenstva)  a má vôľu poslúchať ho ako duchovnú autoritu. Ide o dôveru Bohu, ktorý túto autoritu nad nimi ustanovil.

 

[1] J. Ratzinger, Cirkevné hnutia a ich miesto z teologického hľadiska