Všeobecné povolanie kresťana - učeník, misionár

 

„Buďte svätý, ako ja váš Boh som svätý“. 1Pt 15,16

Výzva prítomného okamihu smeruje dnes viac ako inokedy k tomu, aby všetci kresťania nastúpili na cestu obnovy v duchu Evanjelia, aby sa veľkodušne dali k dispozícii výzve Apoštola, aby bol „ich celý život svätý“ 1Pt 1,15 [1] Nikomu nie je dovolené zostať nečinným. Práca, ktorá v Pánovej vinici čaká na všetkých, je taká veľká, že nezostáva žiaden priestor pre nečinnosť. „Hospodár“ opakuje svoje pozvanie ešte naliehavejšie:

„Choďte aj vy do mojej vinice!“ Mt 20,7 [2]

Tento svet je vinicou, je miestom, kde sú laici povolaní spĺňať svoje poslanie. Ježiš chce, aby boli ako všetci jeho učeníci soľou zeme a svetlom sveta porov. Mt 5,13-14 [3] Práve v tomto čase, a to aj tam, kde je len „maličké stádo“ Lk 12, 32, sú učeníci Pána povolaní žiť ako spoločenstvo, ktoré je soľou zeme a svetlom sveta porov. Mt 5, 13 – 16 Sú povolaní vydávať svedectvo.[4]

 

[1] CHristifideles laici 16 

[2] CHristifideles laici 3

[3] CHristifideles laici 3

[4] Evangelii gaudium 92