Katechéza na rodinnom tábore

 

V týchto materiáloch môžete nájsť povzbudenie a malú inšpiráciu, ako možno prežiť týždňový formačno-evanjelizačný pobyt spoločenstva rodín s dôrazom na katechézy pre deti aj dospelých s osobným zdieľaním sa v spoločenstve.