Milión detí sa modlí ruženec

Celosvetová akcia s úmyslom vzbudiť a posilniť v srdciach ľudí želanie modliť sa za pokoj v srdciach ľudí, v rodinách, v krajine i na celom svete. Inšpiráciu toto podujatie čerpá z výroku svätého pátra Pia: Keď sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení. 
Tak ako každý rok i v tomto roku sa v nedeľu 18. októbra o 9. hod. spojí milión detí v modlitbe ruženca. 
 
Viac informácií v prílohách.