Pápež František - Kristus zviditeľnený svedectvom života katechétu a spoločenstva

Pápež biskupom Portugalska: Zviditeľniť Krista svedectvom života

Ak majú byť mladí našej doby, poznačenej náboženskou ľahostajnosťou, očarení evanjeliom, je nevyhnutné, aby bol Kristus z katechézy zviditeľnený svedectvom života katechétu a spoločenstva. To je myšlienka z príhovoru pápeža Františka biskupom Portugalska, pri príležitosti ich návštevy ad limina apostolorum.

Svätý Otec v spomínanom príhovore, ktorý dnes pri audiencii biskupom odovzdal v písomnej podobe, okrem iných tém venuje veľkú pozornosť evanjelizácií mladých. Ak sa mladým ponúka „Ježiš Kristus ukrižovaný a zmŕtvychvstalý v katechétovi a v spoločenstve, ak tento Ježiš uskutočňuje cestu spolu s mladými a hovorí k ich srdcu, toto ich určite zapáli“, píše pápež. 

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150907038