4. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

 

4. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

                                                                                                                       Model na stretnutie, ktorý praktizujú priaznivci Hnutia eRko.

     Charakteristika:

                               Skupina je otvorená. Stretnutia, ktoré majú týždennú frekvenciu majú jedného animátora.

                                Zdieľanie je dobrovoľné.

 

      Priebeh stretnutia:

                                    1.  Krátka modlitba

                                    2.  Čítanie zo Svätého Písma

                                         Čítania sú z príslušnej nedele.

                                    3.  Individuálne čítanie, premýšľanie.  

                                    4.   Zdieľanie

                                    5.   Modlitba

                                          Modlí sa ľubovoľný desiatok  svätého ruženca.

                                                                                                                                                          Zdroj: http://erko.sk/ako-viest-biblicke-stretko