2. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

 

2. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA 

                                                                                                          Tento model odporúča Rada pre rodinu pri Konferencii biskupov Slovenska.

 

          Priebeh stretnutia:

                                        1. Úvodná pieseň a privítanie

                                        2. Vzývanie Ducha Svätého

                                        3. Čítanie Božieho slova
 
                                        4. Biblická katechéza
 
                                        5. Z učenia Cirkvi

                                        6. Otázky na rozhovor manželov a v spoločenstve

                                        7. Predsavzatie pre život v rodine a v spoločnosti

                                       8.  Spontánna modlitba. Otče náš.

                                       9.  Záverečná pieseň

 

                                                                                                                 Zdroj: http://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/svetove-stretnutia-rodin/katechezy