1. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

 

1. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

                                                                                                              Model sa praktizuje pre manželské páry a rodiny v talianskych farnostiach,

                                                                                                                                                                               je to model don Renza Bonettiho.

 

     Charakteristika:

                               Spoločenstvá sa stretávajú po bytoch, či v niektorých, na stretká určených miestach. V skupinke je maximálne dvanásť

                               členov. Skupina je otvorená,  môže ju navštevovať hocikto, ale je tam stabilita, neprechádza sa zo skupiny do skupiny. Viest’ ju

                               však môže len pár sviatostne zosobášený, ktorý určí farár. Ak treba urobiť zmenu stretka, tak s vedomím farára. Je dôležité, aby

                               o všetkom vedel farár. Ak treba  pre  vzrastajúci počet  skupinu rozšíriť, je to na úvážení farára kedy, ako, kto, s kým a   do ktorej

                               skupiny pôjde. Ak má  rodina malé deti, môžu  manželia navštevovať rôzne skupiny, aby sa prestriedali pri deťoch. Alebo si k deťom

                               zavolajú animátorov … 

 

     Priebeh stretnutia

                              1.     Vďaka Bohu – 15. min.

                                      Ďakuje sa Bohu za príležitosť stretiek, osôb, udalostí, ktoré sme zaregistrovali.

                              2.     Zdieľanie – podelenie sa – 20 min.

                                      Odpovedá sa na dve otázky: "Čo spravil Kristus pre mňa? A čo som spravil ja počas týždňa pre Krista?" Odpovede sa hovoria

                                      pokojne a nahlas. Je to zdieľanie viery. Chce to pokoru. Všetko prebieha vo veľkej jednoduchosti.

                             3.      Katechéza – 15. min.

                                       Kňaz do každej skupiny posiela každý týždeň nahrávku biblického textu a jeho komentár. Tento komentár je v skrátenej verzii

                                       vytlačený aj na  papieroch, ktoré majú účastníci v ruke a sledujú ho spoločne s nahrávkou. Robia si doňho poznámky z toho,

                                       čo ich zaujalo, z toho čo sa ich dotklo. Na záver je kratučké stíšenie . . .

                             4.     Prehĺbenie katechézy – 15. min.

                                     V tejto časti sa zdieľa to, čo dotyčný zachytil v predchádzajúcom bode ako niečo, s čím ho Boh oslovuje. Nediskutuje sa.

                                      Málo slov, jednoduchosť. Nekomentuje sa. Sú to osobné oslovenia.

                             5.      Farské oznamy – 5 min.

                                      Pripomenie sa život vo farnosti – čo treba urobiť, čo si treba všimnúť, na čo treba dať dôraz, do čoho sa zapojiť …

                             6.     Zdravas Mária, modlitba k Duchu Svätému a príhovor – 10 min.

                                     Modlitba za iných, o ktorých účastníci v skupine vedia, že potrebujú modlitbu. Nie je nevyhnutné, že to musí byť Zdravas

                                     alebo že to musí byť modlitba  k Duchu Svätému.

                              7.    Modlitba za niekoho z prítomných – 5 min.

                                     Hocikto zo skupiny môže požiadať prítomných, aby sa modlili za jeho špecifickú potrebu. Je to Cirkev, ktorá sa modlí

                                     za iného. Ak sa takýto v  skupine nenachádza, môže sa predĺžiť predchádzajúci moment. Nerobia sa žiadne gestá ako

                                     dvíhanie rúk, kladenie rúk a pod. Všetko vo  veľkej jednoduchosti. Na konci sa modlí Otče náš otočený chrbtom k stolu,

                                     okolo ktorého sa celý čas sedelo. Na znak evanjelizácie – to, čo  sa prežilo pri stole, je pre všetkých. Modlia sa na konci

                                     aj modlitbu novej evanjelizácie. Je dôležité, aby tam boli všetky tieto body.  Keď je  v  skupine nejaká výnimočná chvíľa

                                     (pohreb, narodenie…) môžu sa niektoré body ” vynechať, ale nie často.

                         

                                                                                                                  Zdroj: http://zastolom.sk/sedem-bodov-rodinnych-spolocenstiev-don-renzo-bonetti