AKO VYTVORIŤ SPOLOČENSTVO

 

AKO VYTVORIŤ SPOLOČENSTVO?

 

Ponúkame Vám jeden z výborných receptov: 

Začnite s niekoľkými ľuďmi, ktorí túžia po Bohu.

Pridajte niekoľko ďalších dychtivých kresťanov a ďalších,

ktorí túžia po stretnutí s Ježišom alebo Ho chcú lepšie poznať.

Spojte všetko zaujímavým a vyváženým svedectvom z vašej skúsenosti viery.

Prilejte dobrú dávku modlitby a osobného rozhodnutia pokorne a nezištne slúžiť.

Zamiešajte lyžičkou zdravého rozumu.

Vsypte troška humoru.

Odstráňte náboženský žargón a prehnané emócie.

Okoreňte poriadnym množstvom vzájomného prijatia, záujmu o ľudí a lásky.

Odstráňte prehnanú hanblivosť a každú povrchnosť .

Dovoľte Duchu Svätému, aby pozdvihol vaše srdcia k chválam a poklonám Ježišovi Kristovi.

 

Ak budete postupovať podľa tohto receptu, vaše spoločenstvo sa vám takmer nikdy

nepripáli, nepripečie, nebude príliš kyslé, ani bez chuti.

 

                                                                                                                                                            Dobrú chuť ! [1]

 

Vytvorenie kresťanského spoločenstva predpokladá schopnosť cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela – Cirkvi, čiže ako niekoho, kto patrí ku mne, aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti.[2] V bratovi, sestre zároveň vnímam prítomného Krista „Čo ste jednému z najmenších urobili, mne ste urobili.“ Mt 25,35

 

[1] P. Perini, Systém farních evangelizačních buňek, Základní manuál, str. 149

[2]  F. Knapík, Nemôžeme nehovoriť, str 123