Význam spoločenstva

                                                          Hodnota spoločenstva

 

 “Malé základňové spoločenstvá                                                                                                 

  budú semeniskom evanjelizácie                                                                             “Cirkev budúcnosti bude postavená

 budú slúžiť väčším spoločenstvám,                                                                          zdola, na malých spoločenstvách.”                                                     

 najmä jednotlivým miestnym cirkvám                                                                                                           Karl Rahner

 budú nádejou všeobecnej Cirkvi.”                                                                                               

                     Evangelii nuntiandi 58

 

Podstatnou črtou a ovocím malého spoločenstva je:

- učeníctvo = prilnutie k Ježišovi, vnútorná premena srdca a mysle členov spoločenstva

- evanjelizácia =  zvestovanie Božieho Kráľovstva, teda aby sa Ježiš stal pre ľudí naokolo príťažlivým. “Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.” Jn 15,5 

 

         Srdcom každého spoločenstva má byť Božie Slovo.

                                                                        Lebo “Kristové slová obsahujú Božie tajomstvá, jeho úmysly a

                                                                                                                            prisľúbenia, a preto sú schopné premeniť srdce človeka a jeho osud.”

                                                                                                                                                                                                                                  Evangelii nuntiandi, 11 

 

Na tomto portáli Vám ponúkame niekoľko modelov ako viesť malé  spoločenstvoKaždé spoločenstvo však je jedinečné a najdôležitejšie je, ako vašu skupinku bude 

inšpirovať Duch Svätý.