Milosrdný rok

MILOSRDNÝ ROK - duchovná príprava na SDM Krakov 2016

2013 – 2016: tri roky čakania na ďalšie Svetové dni mládeže, tri roky duchovnej prípravy na najväčší sviatok mladej Cirkvi. Tri roky = tri blahoslavenstvá. Blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení čistého srdca a napokon blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (porov. Mt 5, 7).

Čistý rok (september 2014 – júl 2015), ktorý vyvrcholil Národným stretnutím mládeže P15 v Poprade (31. 7. – 2. 8. 2015) priniesol nové pohľady na blahoslavenstvo o čistých srdciach. Dielo viac než 30 autorov, ktoré mesiac čo mesiac postupne vyrastalo až do knižnej podoby, si priam logicky „vynútilo“ pokračovanie. Svetové dni mládeže sa uskutočnia v Poľsku – v rodisku svätého Jána Pavla II., aj sestry Faustíny, cez ktorých sa nám poodhalila krása Božieho milosrdenstva. Uskutočnia sa v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. A napokon – ich mottom je už spomínané blahoslavenstvo o milosrdných... Preto po Čistom roku prichádza Milosrdný rok.

Viac informácií v prílohe.