Svedectvá

SVEDECTVO

 

ZO STRETNUTÍ SPOLOČENSTIEV NAD KATECHÉZAMI NA NEDEĽU:

"Katechézy k nedeľnému evanjeliu mi na stretku umožňujú nedeľné evanjelium "prežiť"  viac do hĺbky a pozdieľať sa o tom aj s inými. Následne na nedeľnej svätej omši príbeh z evanjelia vnímam oveľa intenzívnejšie." Peter, 43r.