sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Biblická olympiáda 2013 - Kniha Rút

BO 2013 Kniha Rút: Test

  
Prečítaj si otázku a označ správnu odpoveď. Klikni na tlačidlo vpravo a ukážu sa ti všetky otázky.