sr. M. Faustína Zaťková, FDC

BO 2013: Matúšovo evanjelium I.

Test

  
Prečítaj si otázku a označ správnu odpoveď. Klikni na tlačidlo vpravo a ukážu sa ti všetky otázky.