sr. M. Faustína Zaťková, FDC

BO 2013: 1 kniha Kráľov I.

Test

  
Označ správnu odpoveď.