Katechézy o svätej omši

 

Autorom katechéz je brat Karol Baran, OFM cap

 

1. katechéza - Predstavy ľudí, aká by mala byť

2. katechéza - Rozhodnutie ísť na sv. omšu

3. katechéza - V akom rúchu som prišiel?

4. katechéza - Idem na novú svätú omšu

5. katechéza - Eucharistia - živá pamäť

6. katechéza - Introit

7. katechéza - Bozk oltára

8. katechéza - Incenz

9. katechéza - Prežehnanie sa

10. katechéza - Pán s vami

11. katechéza - Úvodné pozdravy

12. katechéza - Confiteor

13. katechéza - Asperges

14. katechéza - Úkon kajúcnosti

15. katechéza - Kyrie eleison

16. katechéza - Gloria

17. katechéza - Collecta

18. katechéza - Pramene Bohoslužby slova

19. katechéza - Prvé čítanie

20. katechéza - Žalm

21. katechéza - Druhé čítanie

22. katechéza - Aleluja

23. katechéza - Evanjelium

24. katechéza - Homília

25. katechéza - Credo

26. katechéza- Prosby

27. katechéza - Úvod do Bohoslužby obety

28. katechéza - Obetné dary

29. katechéza - Offertórium

30. katechéza - Sprievodné modlitby kňaza

31. katechéza - Modlitba nad obetnými darmi

32. katechéza - Prefácia

33. katechéza - Sanctus

34. katechéza - Epikléza

35. katechéza - Eucharistia - sprítomnenie obety Ježiša Krista

36. katechéza - Eucharistia „pro multis“

37. katechéza - Transubstanciácia

38. katechéza - Gestá v liturgii

39. katechéza - Posvätné ticho v liturgii

40. katechéza - Mysterium fidei 

41. katechéza - Anamnéza

42. katechéza - Doxológia

43. katechéza - Otče náš

44. katechéza - Embolizmus

45. katechéza - Znak pokoja

46. katechéza - O lámaní chleba

47. katechéza - Communio I.

48. katechéza - Communio II.

49. katechéza - Spev na prijímanie

50. katechéza - Postcomunio 

 

Súvisiace: