Púť detí do Marianky 2019

Púť detí do Marianky sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019. Ostatné informácie budeme uverejňovať priebežne.